Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Long

Địa chỉ: Xóm 9 – Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Chính – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0987570935